پیام سال

خبری تصویری اول
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 95 اینجا

فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا

فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
مسابقات لیگ نو نهالان وخردسالان ، مورخ 13 مرداد در سالن شهدای آستانه اشرفیه با شرکت 20 تیم  وحدود دویست شرکت کننده در دو  رده سنی  وچهار رنگ کمربند برگزار شد و تیمهای مارلیک ، مژدهی ،تکتا ، رسپینا ،...

برگزاری مسابقات قهرمانی نونهالان استان (بانوان) مورخه 10/5/95 در خانه تکواندو روز یکشنبه 10/5/95 مسابقات قهرمانی نونهالان با حضور 89 تکواندوکار  برگزار گردید نفرات اول مسابقاتوزن اول پارمیدا خوشدلوزن دوم رقیه اعظمیوزن سوم مهدیه کوهستانی وزن چهارم مریم حاجی علیزاده وزن پنجم محدثه محمودی...

برگزاری آزمون ارتقاء کمربند دوره 233 رده قرمز تا مشکی دان 2 (بانوان) مورخه 31/4/1395 آزمون بانوان 121 نفر شرکت کننده حضور داشتند که ممتحنین این دوره خانومها معصومه شیرین زاده ، معصومه حسن نژاد ، مریم صنعتی ،شهربانو حسن پوری...

برگزاری آزمون ارتقاء کمربند دوره 233 رده قرمز تا مشکی دان 2 (آقایان  ) مورخه 1/5/1395در آزمون آقایان که 202 شرکننده حضور داشتند ممتحنین این دوره اآقایان حسین مومنی ،  حمیدرضا منصوری ،  حسین کتمان ، محمد رضا خندان ،...