پیام سال

خبری تصویری اول
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ،آبی و سبز سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
قدر دانی از زحمات ۳۰ ساله استاد عزیز وند در دوران مسوولیت هیاتی در تالش توسط رییس اداره تربیت بدنی تالش  و سرپرست هیات استان  و اتتصاب آقای جعفر رحمتی بعنوان سرپرست هیات تالش پیش از این آقای رحمتی دبیر...

برگزاری مسابقات قهرمانی خردسالان استان مورخه 7/8/95 (آقایان)...

هفته هفتم وهشتم لیگ تکواندو نونهالان کشور دختران درتاریخ 95.8.1 درخانه تکواندو تهران به پایان رسید و تیم تکواندو دختران باشگاه ساعی رشت توانست حریفان خودرا بشرح ذیل شکست دهد . ساعی رشت 8___آینده سازان جنوب شرق تهران 2 . هیات تکواندویزد...

آزمون دوره 235در خانه تکواندو رشت در تاریخ 29 مهر ماه 1395 برگزار شد. در این دوره آزمون 137 شرکت کننده  43 نفر در رده ی آبی به قرمز ، 25 نفر در رده ی دان 1 ، 3 نفر در...