پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
زیر نظر استاد نگار مدد خانی مربی تیم ملی

استاژ فنی پومسه مخصوص تکواندوکاران مربیان و داوران پومسه به مدرسی مربی تیم ملی ایران سرکارخانم نگار مددخانی شنبه 16 دی ماه 96تاریخ انتشار : 24 دی 1396