پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
آزمون ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 استان گیلان در گروه مردان با حضور 278 تکواندوکار برگزار شد.

بهگزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان گیلان، آزمون دوره 243 ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 در گروه مردان در سالن خانه تکواندو استان برگزار شد.

این آزمون با حضور 278 تکواندوکار پیگیری گردید.

استاد رضا عمانی به عنوان نماینده فدراسیون از استان اردبیل حضور داشت و حسین جان عاشور زاده ، یوسف نویدی ، حسن صفایی ، سید ابراهیم قدیمی نژاد ، علی اصغر موسی زاده ، حمید رضا منصوری ممتحنین این دوره بودند

ابراهیم فضیلتی مسئولیت برگزاری را برعهده داشت.تاریخ انتشار : 15 بهمن 1396