پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
زیر نظر استاد ابراهیم رضا صفت

استاژ فنی هان مادانگ در روز یکشنبه مورخ 96/11/15 با حضور 60 تکواندو کار زیر نظر استاد ابراهیم رضا صفت رئیس بخش هان مادانگ و شورای فنی هان مادانگ استان در خانه تکواندو برگزار گردید.تاریخ انتشار : 17 بهمن 1396