پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
برگزاری مسابقات نونهالان دختر استان گیلان
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو به نقل از هیات تکواندو استان گیلان، مسابقات نونهالان دختر در رده کمربند سبز - آبی در خانه تکواندو استان برگزار گردید. در این دوره از مسابقات 127 شرکت کننده در 3 زمین با هم...
تاریخ انتشار : 30 دی 1396

برگزاری مسابقات استانی خردسالان پسر استان گیلان
به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو به نقل از هیات تکواندو استان گیلان، مسابقات خردسالان پسر سبز، آبی استان مورخ 96/10/22 در خانه تکواندو برگزار گردید . در این دوره از مسابقات 1872 شرکت کننده در 3 زمین با هم به...
تاریخ انتشار : 23 دی 1396

به گزارش کمیته آزمون هیئت تکواندو استان گیلان جناب آقای استاد ابراهیم فضیلتی آزمون ارتقاء کمربند روز پنجشنه و جمعه مورخه 20و 93/6/21 دوره 222 در خانه تکواندو برگزار شد کمربند آبی به قرمز112 نفر شرکت کننده و ممتحنین استاد ابراهیم قدیمی...
تاریخ انتشار : 25 شهریور 1393