پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
فاطمه مداحی

نام : فاطمه

نام خانوادگی : مداحی

نام پدر  : محمد حسن

محل تولد : رشت

تاریخ تولد : 1370

 

  مدال/مقام نوع مسابقه رشته رده کشور عنوان دوره سال

طلا 
انفرادی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
امارات 
قهرمانی باشگاههای آسیا 

2016