پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
علیرضا یوسفی فلکدهی

نام : علیرضا

نام خانوادگی : یوسفی فلکدهی

نام پدر  : جهانگیر

محل تولد : رشت

تاریخ تولد : 1367

 

  مدال/مقام نوع مسابقه رشته رده کشور عنوان دوره سال

برنز 
انفرادی 
کیوروگی 
نوجوانان 
ویتنام 
قهرمانی جهان 

2006