پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
زهرا شجاعی راد

نام : زهرا

نام خانوادگی : شجاعی راد

نام پدر  : رضا

محل تولد : رشت

تاریخ تولد : 1379

 

  مدال/مقام نوع مسابقه رشته رده کشور عنوان دوره سال

نقره 
انفرادی 
کیوروگی 
نوجوانان 
چین تایپه 
قهرمانی آسیا 

2015 

نقره 
انفرادی 
کیوروگی 
نونهالان 
آذربایجان 
قهرمانی جهان 

2014