ریاست محترم هیات تکواندو و روسای محترم کمیته ها و اساتید گرامی برای کار خداپسندانه اهدا خون در سازمان انتقال خون حضور یافتند