اهدای کاپ اخلاق مسابقات توسط ریاست محترم فدراسیون تکواندو ایران به سرپرست محترم تیم هیات گیلان سر کار خانم استاد جرنگیده