کسب مقام سوم مسابقات قرآنی لیگ نوجوانان دختر
سرکار خانم حدیث محسن زاده موفق به کسب مقام سوم قرآنی جام آینده سازان المپیک شدند
11 بهمن 99

سرکار خانم حدیث محسن زاده  در مسابقات قرآنی لیگ نوجوانان دختر جام اینده سازان المپیک مقام سوم  این دوره از بازیهارا بدست آورد..