تجلیل از ورزشکار فرهنگی برتر سال
ابوالفضل قدرتی ورزشکار برتر سال شناخته شد
6 مهر 99

تجلیل از ورزشکار فرهنگی برتر سال
ابوالفضل قدرتی
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۶
سالن همایش هتل المپیک رشت