سرکشی و بازرسی استاد علی ثابت ریاست محترم کمیته بازرسی هیات تکواندو استان گیلان از هیات تکواندو استارا و کلاس استاد عباس زاده