استاد ابراهیم خاوری در مسابات قهرمانی پومسه آسیا که به صورت آنلاین برگذاری گردید با کسب مقام سومی این دوره از مسابقات افتخاری دیگر در کارنامه خود و کشور عزیزان کسب کرد و این ...