پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
ابراهیم خاوری

نام : ابراهیم

نام خانوادگی :خاوری دانشور

نام پدر  : عبدالکریم

محل تولد : رشت

تاریخ تولد : 1344

 

  مدال/مقام نوع مسابقه رشته رده کشور عنوان دوره سال

طلا 
تیمی 
پومسه 
------- 
ایران 
قهرمانی غرب آسیا 
---- 
2008