پیام سال

سردار شهید قلی پور

تبلیغات

قهرمانان
فرم ها

جدول اوزان مسابقات در سال 96 اینجا ، 95 اینجا
فرم و رضایت نامه مسابقات اینجا
فرم (ج) فدراسیون جمهوری اسلامی ایران اینجا
تعرفه بانک اطلاعات در سال 95 اینجا
اطلاعیه احکام زرد ، سبز ، آبی سال 1395 اینجا

پر بازديدترين
جديدترين
آرمین هادی پور

نام : آرمین

نام خانوادگی : هادی پور

نام پدر  : بهادر

محل تولد : رشت

تاریخ تولد : 1373

 

  مدال/مقام نوع مسابقه رشته رده کشور عنوان دوره سال

طلا 
انفرادی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
فیلیپین 
قهرمانی آسیا 
22 
2016 

نقره 
تیمی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
مکزیک 
جام جهانی 
19 
2015 

طلا 
انفرادی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
کره جنوبی 
قهرمانی دانشجویان جهان 
28 
2015 

طلا 
انفرادی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
کره جنوبی 
تورنمنت بین المللی 
---- 
2015 

طلا 
انفرادی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
هلند 
تورنمنت بین المللی 
45 
2015 

نقره 
تیمی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
ایران 
قهرمانی باشگاههای آسیا 

2015 

طلا 
انفرادی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
کرواسی 
تورنمنت بین المللی 
---- 
2015 

طلا 
انفرادی 
کیوروگی 
جوانان و بزرگسالان 
قزاقستان 
تورنمنت بین المللی 
---- 
2015