افتخارات گیلانی

مدال آوران پر افتخار دختران و پسران گیلان زمین

هادی موافق، عضو گیلانی کنسولگری ایران در مزارشریف افغانستان، درگذشت